Facebook

Dotacje EU

Dotacje EU

 


DRUKARNIA "KADRUK" S.C. KOTARSKI MARIUSZ, KOTARSKA IRENA

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-32-030/13

pt. „Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania
produkcji”

jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Maciej Kowalik pod nr tel. 78 5117035

 

 

 

DRUKARNIA "KADRUK" S.C. KOTARSKI MARIUSZ, KOTARSKA IRENA

informuje, że realizacja projektu nr UDA-RPZP.01.01.03-32-045/12-00 pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w poligraficznym procesie produkcyjnym w Drukarni Kadruk poprzez zakup maszyny drukującej najnowszej generacji” jest współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 
Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Działanie 1.1 „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”

Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie”

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl

DRUKARNIA "KADRUK" S.C. KOTARSKI MARIUSZ, KOTARSKA IRENA

informuje, że realizuje umowę o udzielenie wsparcia

Nr 67/WDB/DPP/15


pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji niskonakładowej książki artystycznej w spersonalizowanej cyfrowo oprawie płóciennej”
jest współfinansowana ze środków 
Ministerstwa Gospodarki z budżetu państwa

program 
Wsparcie w ramach dużego bonu


Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Maciej Kowalik pod nr tel. +48 91 439 00 64

Kontakt